Energi, Fastbränsle, Pellets

Efter många år som leverantörer av fastbränsle och pelletsanläggningar kan vi erbjuda färdiga lösningar och även reparera och underhålla Era anläggningar.

Vi tillverkar kompletta materialintag som markfickor, matningsbord och självavlastande containrar för fastbränsleanläggningar t.ex. flis, briketter eller pellets.
Även rökgaskanaler, skruvar och askhanteringsutrustning.
Vi förmedlar och monterar fastbränslepannor, multicykloner, fläktar och skorstenar.

Vi tillverkar kompletta materialintag för pelletstillverkning, mindre fördelningsfickor, skruvar skraptransportörer, själavlastande containrar, vibrerande bord, siktar och rännor.

Klicka på en bild för att förstora den och läsa texten om bilden.
© Svetsarna AB 2009 - Producerad av Göinge IT