Har du ett projekt som du behöver hjälp med?

Kom i kontakt med oss

Energi, Fastbränsle, Pellets

Efter många år som leverantörer av fastbränsle och pelletsanläggningar kan vi erbjuda färdiga lösningar och även reparera och underhålla Era anläggningar.
Vi tillverkar kompletta materialintag som markfickor, matningsbord och självavlastande containrar för fastbränsleanläggningar t.ex. flis, briketter eller pellets.
Även rökgaskanaler, skruvar och askhanteringsutrustning.
Vi förmedlar och monterar fastbränslepannor, multicykloner, fläktar och skorstenar.

Vi tillverkar kompletta materialintag för pelletstillverkning, mindre fördelningsfickor, skruvar skraptransportörer, självavlastande containrar, vibrerande bord, siktar och rännor.

Större kunder vi samarbetar med.

Från ide till färdig produkt.

Vi arbetar obehindrat med konstruktion, service och underhåll samt produktion inom svetsning, plåtbearbetning, svarvning och fräsning.

KONTAKTA OSS